Chào mừng đến với Thư viện!

SLM_Everyone_Twitter-Banner

Cô Costello bên ngoài Cửa số 2Thanh toán sách với xe đón ở lề đường từ thư viện! Bấm vào đây để biết thêm chi tiết!

¡Reserva libros con regida bên ngoài de la biblioteca! ¡Haga cli aquí para obtener más detalles!

 

Thư viện tại nhà! - Mùa xuân năm 2021

Các bài học trong Thư viện 30 phút sẽ được cung cấp hầu như cho tất cả các lớp PreK - lớp 2 hàng tuần. Lớp 3 - lớp 5 cũng sẽ có các Bài học trong Thư viện được lên lịch, nếu cần, để hỗ trợ việc giảng dạy ELA, Khoa học và Xã hội, bao gồm nhưng không giới hạn ở nghiên cứu, sách và thể loại, Công dân kỹ thuật số và hơn thế nữa.

 

Tàu Barrett

Sứ mệnh của Thư viện Trường Barrett là nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách, phát triển các kỹ năng hiểu biết về thông tin, trau dồi cộng tác và thảo luận, và thúc đẩy học tập suốt đời.


Học sinh, nhân viên, phụ huynh và các thành viên cộng đồng được chào đón vào các ngày trong tuần bất cứ lúc nào từ 8 giờ sáng đến 00 giờ 3 chiều. Chúng tôi ở đây để gợi ý sách, trợ giúp nghiên cứu, cộng tác trong các dự án trong lớp học, giúp kết nối với các nguồn lực cộng đồng và hơn thế nữa!

Greg D'Addario, Thủ thư, greg.daddario@apsva.us

Nancy Costello, Trợ lý Thư viện

Kiểm tra

  • Mẫu giáo kiểm tra tối đa 2 cuốn sách (một tiểu thuyết và một tiểu thuyết)
  • Lớp Một kiểm tra tối đa 5 cuốn sách
  • Lớp Hai kiểm tra tối đa 7 cuốn sách
  • Lớp Ba, Bốn và Năm kiểm tra tối đa 10 cuốn sách

Sinh viên luôn có thể trả phòng miễn là họ chưa đạt đến điểm tối đa (xem ở trên).

@KWBLibrary

Theo