Chuyến thăm của Tác giả Rajani LaRocca

Chúng tôi đã có một chuyến thăm tác giả tuyệt vời với Rajani LaRocca vào ngày 10 tháng XNUMX! Kiểm tra các hình ảnh dưới đây!

 

 

Hình ảnh của tác giả Rajani Larocca với một số cuốn sách đã xuất bản của cô ấy