Tương tác dự án - Giao tiếp

Phi hành đoàn

  • Communications Studio là một phòng sản xuất video đang hoạt động được trang bị máy quay video kỹ thuật số, máy ảnh tĩnh kỹ thuật số, ánh sáng rạp hát, micrô, bộ trộn âm thanh-video trực tiếp và thiết bị chỉnh sửa video.
  • Communication Studio là nơi tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp hàng ngày do các học sinh lớp XNUMX và lớp XNUMX sản xuất.
  • Các dự án truyền thông được phối hợp với tất cả giáo viên trong lớp tập trung vào các mục tiêu của chương trình giảng dạy ở tất cả các cấp lớp.
  • Các dự án và hoạt động được phát triển dựa trên giá trị của chúng trong việc thúc đẩy giao tiếp hiệu quả dù là nói, viết hay tượng trưng cũng như thúc đẩy khả năng đọc hiểu bằng hình ảnh.
  • Phòng truyền thông cố gắng nghiên cứu và sử dụng các công nghệ hiện tại để nâng cao tiếng nói của học sinh.
  • Video Podcast có thể được tìm thấy và tải xuống tại iTunes store trong Podcast> k-12> Barrett Project Interaction