Công nghệ trong khám phá dự án

 

  • Đăng bởi Laurie Sullivan lúc 7/22/2014 Đọc Hợp xướng Mẫu giáo - Phi hành giaHoạt hình toontastic của Kindergarten - https://toontube.launchpadtoys.com/321573 Động vật lớp 1 trong dự án không gian = ”https:>Hoạt hình toontastic của sinh viên ESOL / HILT - https://toontube.launchpadtoys.com/249262 Dự án Apollo lên Mặt trăng lớp 2Video học sinh sử dụng bảng phân cảnh và ứng dụng Toontastic - https: //fl.kr/p/nbGsfV
  • Hoạt hình toontastic của đối tác ESOL / HILT - https://toontube.launchpadtoys.com/215958 Hoạt ảnh tự chế của từng học sinh - https://toontube.launchpadtoys.com/213697Giáo viên & Học sinh Barrett sử dụng Toontastic trong nhóm đọc và lớp nghệ thuật https://www.youtube.com/watch?v=7A3P3uUyCug&index=3&list=PL7iWIa8ni-1kMqILSaUbS09tWfwveaiE4 
  • Đăng bởi Laurie Sullivan lúc 7/22/2014 Gami về Tàu vũ trụ Orion: https://tellagami.com/gami/5TIOHW/Sau khi tạo “Gami” bằng Ứng dụng Tellagami, Gami của mỗi học sinh đã được nhập vào iMovie để tạo video về các chuyển thể của bọ ngựa cầu nguyện: http: / /www.youtube.com/watch?v=89n3JRzYewI&list=UUFN4CiQrC4kawoPmbf3LLSwĐọc trôi chảy bằng Ứng dụng Tellagami, cùng với video hướng dẫn: http: //www.youtube.com/watch?v=0pSAf4D0ugU Video hướng dẫn cho Ứng dụng Tellagami:www.youtube.com/watch?v=89n3JRzYewI&list=UUFN4CiQrC4kawoPmbf3LLSw Ảnh dành cho học sinh lớp 2 và 3 sử dụng
  • Được đăng bởi Laurie Sullivan lúc 7/22/2014 Video giới thiệu dài 5 phút: http: //www.youtube.com/watch?v=oPwku_liFo0
  • Được đăng bởi Laurie Sullivan lúc 7/22/2014 Khu vực lớp 4 của Virginia: http://www.showme.com/sh/?h=MSHPmnQ
    Cách sử dụng ShowMe Tutorial: http: //www.showme.com/sh/?h=EdMGLsO 
  • Được đăng bởi Laurie Sullivan lúc 7/22/2014 Có thể tìm thấy tổng quan về Three Ring tại đây: https: //www.smore.com/5cxn-three-ring