Lều trò chuyện trên bàn - Sobremesa

Các gia đình thân mến: TABLE TALK là một công cụ chúng tôi tạo ra để bạn sử dụng ở nhà nhằm giúp chúng tôi phát triển vốn từ vựng học thuật và kỹ năng suy luận của con bạn. Vui lòng luyện tập cách sử dụng các từ và đầu câu trong TABLE TALK khi nói chuyện với con bạn về những gì chúng đang học và đọc. Tôi đang bao gồm phiên bản mới nhất để bạn sử dụng ở nhà. Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

 

Queridas Familias: SOBREMESA es una herramienta que creamos para que la usen en casa y nos ayuden a desarrollar el voaryario académico y dungidad de razonar de sus hijos. Por favoured Practicetiquen usar las palabras y frases vi SOBREMESA alversar con sus hijos sobre lo que ellos están aprendiendo y leyendo. Gracias bởi su apoyo! Tcó thể nói chuyện - Sobremesa