Chương trình Gắn kết Gia đình

Cộng Đồng

Chào mừng đến với nhóm Tình nguyện Thứ Sáu của chúng tôi. Chúng tôi là một nhóm đa dạng các bậc cha mẹ với các nền tảng kinh tế xã hội và văn hóa khác nhau, đến với nhau vào sáng thứ Sáu hàng tuần để nói về những gì đang diễn ra trong cộng đồng của chúng tôi. Nếu bạn chưa quen với cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi mời bạn tham gia với chúng tôi để bạn có thể tham gia vào các cuộc trò chuyện của chúng tôi. Sự thay đổi thực sự đến từ những người sẵn sàng lắng nghe người khác, tiếng nói và mối quan tâm.

Kể từ khi bắt đầu

Bienvenido a nuestro grupo de Voluntarios de los dây leo. Somos un grupo digo de padres con diferentes antecedentes socialeconómicos y culturees que se reúnen todos los viernes por la mañana para hablar sobre lo que está sucediendo en nuestra comunidad. Si eres nuevo en nuestra comunidad, te invitamos a unirte a nosotros para que puedas Contribar en nuestrasosystemaciones. El verdadero cambio proviene de aquellos que están dispuestos a escuchar la voz y las preocupaciones de los demás.