Barrett Title 1

 

Trường Tiểu Học KW Barrett là một Trường Tiêu Đề 1 ở Arlington, VA. 

Cuộc họp Hợp tác Gia đình Trường học đầu tiên của chúng tôi trong năm sẽ được tổ chức vào Thứ Sáu, ngày 6 tháng 2022 năm 1 tại Trung tâm Cộng đồng Lubber Run. Một cuộc họp tiếp theo để phản ánh sự tiến bộ trong năm của chúng tôi mà chúng tôi đã thực hiện một trường Title XNUMX và khảo sát thông tin liên lạc mà chúng tôi gửi đi sẽ được công bố vào đầu năm học mới. Hãy theo dõi.  

Vui lòng sử dụng các liên kết sau để tìm hiểu thêm về Chương trình Tiêu đề 1 Toàn trường của chúng tôi.

Ý nghĩa là một trường Title 1?

Giáo viên Hiệu quả Đủ tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn học tập cao

Hỗ trợ hướng dẫn bổ sung, can thiệp sớm và phát triển chuyên môn

Tương tác gia đình và Đối tác cộng đồng

Vui lòng hoàn thành bản khảo sát sau để giúp chúng tôi điều chỉnh chương trình Title 1 và các sự kiện gắn kết gia đình cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

Khảo sát về mối quan hệ đối tác giữa nhà trường và gia đình của Barrett

Mỗi năm, chúng tôi xem xét lại các Nguyên tắc Hợp tác giữa Nhà trường-Gia đình. Chúng tôi mời bạn xem xét trực tuyến và cung cấp bất kỳ ý kiến ​​đóng góp nào trong vòng hai tuần tới trước cuộc họp của chúng tôi.

Nguyên tắc Hợp tác giữa Nhà trường-Gia đình 2021-2022

Cũng quan tâm:

1. Quy trình xác minh trực tuyến hàng năm của APS

2. Đăng ký Bữa trưa Miễn phí và Giảm giá APS

3. Lịch năm học của APS

4. Sổ tay APS
.