Willy Wonka Kids! - Nhạc kịch

Willy Wonka

Hãy đến xem vở nhạc kịch mới Willy Wonka Kids của Roald Dahl !.

Ngày: Thứ Năm, ngày 6 tháng 2017 năm XNUMX

Thời gian: Buổi chiều - 1:30 Buổi tối 7:00

Vào cửa miễn phí