Tin nhắn chào mừng trở lại từ Tổng giám đốc

Chào mừng trở lại từ Tiến sĩ Durán

Chào mừng đến với Năm học 2020-21! Hy vọng bạn có một ngày đầu tiên trở lại thành công và một khởi đầu tuyệt vời cho năm học từ xa. Hãy dành một chút thời gian để xem thông điệp chào mừng từ Giám đốc Học khu, Tiến sĩ Francisco Durán tại đây:

Tin nhắn tựu trường của sinh viên

Tin nhắn tựu trường của gia đình

Mensaje de vuelta al escuela en español