Khắc phục sự cố Thông báo lỗi trong ứng dụng Microsoft Teams trên iPad

Hướng dẫn này và các hướng dẫn khác có sẵn trên Trung tâm trợ giúp kỹ thuật Barrett.

 

Đây là một hướng dẫn tương tác

https://www.iorad.com/player/1727254/Troubleshooting-Error-Messages-in-Microsoft-Teams

13 BƯỚC

1. Đôi khi sau khi cập nhật ứng dụng Microsoft Teams trên iPad, mọi thứ có thể không chạy trơn tru như trước.

Bước 1 hình ảnh

2. Bạn có thể thấy thông báo lỗi về chính sách, quyền truy cập máy ảnh, hoặc điều gì khác.

Bước 2 hình ảnh

3. Khi điều này xảy ra, chúng ta có thể thử làm mới cài đặt bằng cách vào ứng dụng Cài đặt.

Bước 3 hình ảnh

4. Cuộn xuống ở phía bên trái và nhấn vào Nhóm.

Bước 4 hình ảnh

5. Tìm cài đặt Xóa dữ liệu ứng dụng.

Bước 5 hình ảnh

6. Vuốt công tắc từ trái sang phải.

Nó sẽ có màu xanh lá cây.

Bước 6 hình ảnh

7. Nhấn nhanh nút Home hai lần để vào giao diện trình chuyển đổi ứng dụng.

Bước 7 hình ảnh

8. Có ứng dụng ở đây là một điều tốt! Các ứng dụng này không sử dụng pin và có các ứng dụng ở đây giúp tiết kiệm pin.

Bước 8 hình ảnh

9. Thông thường chúng tôi không muốn buộc thoát ứng dụng, nhưng đối với bản sửa lỗi này, chúng tôi cần phải vuốt lên trên ứng dụng Microsoft Teams để buộc thoát khỏi ứng dụng đó.

Không buộc thoát các ứng dụng khác!

Bước 9 hình ảnh

10. Nhấn nút Màn hình chính để quay lại Màn hình chính.

Bước 10 hình ảnh

11. Nhấn lại vào Nhóm để làm mới mọi thứ.

Bước 11 hình ảnh

12. Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Bước 12 hình ảnh

13. Vậy đó. Bạn đã hoàn tất.

Bước 13 hình ảnh