Cảm ơn PTA!

Cảm ơn PTA đã hỗ trợ chuyến thăm của tác giả của chúng tôi với Rajani LaRocca vào ngày 10 tháng XNUMX! Kiểm tra các hình ảnh dưới đây!

 

 

Hình ảnh của tác giả Rajani Larocca với một số cuốn sách đã xuất bản của cô ấy