Cảm ơn Lớp 5!

Năm nay trong thư viện, các học sinh lớp 5 đã làm việc về các giải pháp môi trường và gửi chúng cho Earthforce và chương trình Chăm sóc lưu vực đầu nguồn của chúng tôi.

Sinh viên -

  • Đã xác định một vấn đề môi trường
  • Đưa ra các giải pháp
  • Đã gửi ý tưởng cho Arlington Parks and Rec. và cuộc thi EarthForce Caring for Our Watersheds

Kết quả là các học sinh lớp 5 đã trồng được 2 cây tại Barrett và tiến hành 2 lần dọn dẹp dòng suối tại Lubber Run! Xem những hình ảnh dưới đây -