Nhân viên

Trong trường hợp khẩn cấp…

  Vào đầu năm, chúng tôi yêu cầu phụ huynh và người chăm sóc xem lại thông tin chúng tôi có cho mỗi học sinh. Điều này bao gồm thông tin liên hệ khẩn cấp. Vui lòng sử dụng ParentVUE https://vue.apsva.us để kiểm tra xem chúng tôi phải liên hệ với ai nếu có trường hợp khẩn cấp trong ngày học. Xin nhắc lại, thời hạn cuối cùng để […]

Gặp gỡ nhân viên - Gisela Caballero

¡Hola! Tôi llamo Gisela Caballero. Tôi sinh ra ở Buenos Aires, Argentina. Năm 11 tuổi, tôi đến Hoa Kỳ và học trường Tiểu học Randolph, Trung học Thomas Jefferson và Trung học Wakefield. Năm 2004, tôi lấy bằng Cử nhân với chuyên ngành