Nhân viên

Gặp gỡ nhân viên vào Thứ Hai - Nancy Hensley

Chào! Tôi là Nancy Hensley và rất vui khi được dạy lớp một trong năm nay. Đây là năm thứ hai tôi dạy lớp một tại Barrett. Tôi đã làm việc trong nhiều lớp học khác nhau tại Barrett kể từ khi bắt đầu ở đây năm…

Gặp gỡ nhân viên vào Thứ Hai - Amy Schildge

Tốt nghiệp trường âm nhạc Crane, SUNY Potsdam, tôi bắt đầu dạy nhạc vào năm 2005 sau khi giành được tài trợ thông qua chương trình Save the Music của VH1. Tôi được kết hợp với ba trường Công lập NYC nơi…

Gặp gỡ nhân viên Thứ Hai - Cynthia Columbo

Trong năm học 2015 - 2016, tôi chuyển sang APS sau khi dạy ở Quận Fairfax trong vài năm. Tôi là giáo viên Lớp Một tại Discovery ES. Tôi thích làm việc với các học sinh lớp 4 và 5 khi tôi tiếp tục vai trò Chuyên gia Đọc hiểu của mình.

Gặp Nhân viên Thứ Hai - Christina Torres

Tôi là Christina Torres và tôi bắt đầu giảng dạy tại Barrett vào năm 2015. Tôi chuyển đến Arlington vào năm 2001, nơi tôi tốt nghiệp trường trung học Wakefield. Tôi đã hoàn thành cả nghiên cứu đại học và sau đại học của mình tại…