Nhân viên

Gặp gỡ nhân viên vào thứ Hai - Ashley Giglio

Xin chào gia đình Barrett! Tôi rất vui khi được dạy lại lớp 2 trong năm nay. Tôi rất thích trở thành một phần của cộng đồng Barrett với tư cách là phụ huynh, giáo viên dạy thay, nhà can thiệp môn đọc / toán và…

Gặp gỡ nhân viên Thứ Hai - Mark Head

Tôi là một thành viên nhiệt tình của gia đình Trường Tiểu Học Barrett từ năm 2018. Tôi rất vui mừng được dạy các học sinh lớp một. Tôi đã tham gia vào ngành giáo dục từ khi còn nhỏ vì cả cha mẹ tôi đều…