Nhân viên

Back to School Night 2020

Năm nay, Trường Tiểu Học Barrett tổ chức hai Đêm hội tựu trường cho phép phụ huynh nghe giáo viên và nhân viên chia sẻ về năm học sắp tới. Các bài thuyết trình ở đây dành cho phụ huynh có thể đã bỏ lỡ Back to School Night hoặc đến thăm lại chúng.

Ông Littman được bổ nhiệm làm Trợ lý Hiệu trưởng Trường Tiểu học Barrett

Ông Littman là Giáo viên Giáo dục Đặc biệt tại Barrett và là Trợ lý Hiệu trưởng Tạm thời kể từ tháng 2020 năm XNUMX. Ông đã phát triển mối quan hệ bền chặt với nhân viên, gia đình và học sinh của Barrett trong thời gian ở đây và từng là chủ tịch bộ phận giáo dục đặc biệt và giáo viên chính. Đọc thêm…

Hội đồng quản trị trường Arlington đặt tên Giám thị mới sau khi tìm kiếm trên toàn quốc

… Hội đồng Trường Arlington đã bổ nhiệm Tiến sĩ Francisco Durán làm Giám đốc mới của Trường Công lập Arlington (APS). Ban Giám hiệu đã nhất trí thông qua việc bổ nhiệm sau một cuộc tìm kiếm trên toàn quốc kéo dài XNUMX tháng…