sức khỏe

Mùa cúm và Norovirus

Mùa cúm và Norovirus đang đến rất nhanh. Mặc dù cúm thường gây ra các triệu chứng về đường hô hấp và norovirus gây ra đột ngột nôn mửa và tiêu chảy, cả hai đều dễ dàng lây lan từ người này sang người khác.

Để bảo vệ cả bạn và những người khác và giảm thiểu bệnh tật trong trường học, Phòng Y tế Trường học yêu cầu bạn thực hiện các bước sau