Trường tiểu học Barrett

Nhắc nhở - Không có trường cho học sinh Thứ Sáu, ngày 31 tháng Một

  Xin hãy nhớ và lên kế hoạch trước cho Thứ Sáu, ngày 31 tháng 5. Đây là ngày làm việc của giáo viên để chuẩn bị học bạ dựa trên các tiêu chuẩn. Không có trường học cho học sinh. https://barrett.apsva.us/events/no-school-for-students-XNUMX/

Gặp gỡ nhân viên vào Thứ Hai - Amy Schildge

Tốt nghiệp trường âm nhạc Crane, SUNY Potsdam, tôi bắt đầu dạy nhạc vào năm 2005 sau khi giành được tài trợ thông qua chương trình Save the Music của VH1. Tôi được kết hợp với ba trường Công lập NYC nơi…

Gặp Nhân viên Thứ Hai - Christina Torres

Tôi là Christina Torres và tôi bắt đầu giảng dạy tại Barrett vào năm 2015. Tôi chuyển đến Arlington vào năm 2001, nơi tôi tốt nghiệp trường trung học Wakefield. Tôi đã hoàn thành cả nghiên cứu đại học và sau đại học của mình tại…