Trường công lập Arlington

Hội đồng quản trị trường Arlington đặt tên Giám thị mới sau khi tìm kiếm trên toàn quốc

… Hội đồng Trường Arlington đã bổ nhiệm Tiến sĩ Francisco Durán làm Giám đốc mới của Trường Công lập Arlington (APS). Ban Giám hiệu đã nhất trí thông qua việc bổ nhiệm sau một cuộc tìm kiếm trên toàn quốc kéo dài XNUMX tháng…