Trường công lập Arlington

Cảm ơn ông Littman. Bạn là một Trợ lý Hiệu trưởng tuyệt vời.

Tháng XNUMX là tuần lễ của Trợ lý Hiệu trưởng Quốc gia và APS muốn nhân cơ hội này để vinh danh ông Littman, hiệu phó của chúng tôi, vì những đóng góp hàng ngày mà ông đã tạo ra trong cuộc sống của học sinh và thành công chung của toàn trường.

Tháng XNUMX là tháng nghệ thuật trong tháng học

Nghệ thuật mạnh mẽ, trường học mạnh

Nghệ thuật trong trường học Được thành lập vào năm 1961, đây là một lễ kỷ niệm hàng năm để nhấn mạnh giá trị của giáo dục nghệ thuật và khuyến khích hỗ trợ cho các chương trình nghệ thuật chất lượng của trường học.