Sinh viên phải đồng ý tuân theo Chính sách sử dụng được chấp nhận

Mỗi năm học sinh ở Virginia phải đồng ý tuân theo Chính sách Sử dụng Được chấp nhận của khu học chánh.

Đây là một hướng dẫn tương tác

https://www.iorad.com/player/1723661/Students-must-agree-to-follow-the-Acceptable-Use-Policy

15 BƯỚC

1. Bước đầu tiên là chạm vào MyAccess.

Bước 1 hình ảnh

2. Nhập số sinh viên của bạn, còn được gọi là số bữa trưa của bạn vào ô tên người dùng.

Bước 2 hình ảnh

3. Nhập mật khẩu Trường Công lập Arlington của bạn vào ô mật khẩu.

Nhấn vào Bắt đầu.

Bước 3 hình ảnh

4. Cuộn để tìm StudentVUE.

Bước 4 hình ảnh

5. Khởi chạy StudentVUE.

Bước 5 hình ảnh

6. Nhấn Tôi là sinh viên.

Bước 6 hình ảnh

7. Nhập số sinh viên của bạn, còn được gọi là số bữa trưa của bạn vào hộp Tên người dùng.

Bước 7 hình ảnh

8. Nhập mật khẩu của bạn vào hộp Mật khẩu.

Nhấn vào Đăng nhập.

Bước 8 hình ảnh

9. Để ý tên đầy đủ của bạn ở góc trên bên phải.

Bạn sẽ cần phải nhập chính xác tên của mình như nó xuất hiện ở đây sau này.

Bước 9 hình ảnh

10. Học sinh phải đồng ý tuân theo Chính sách sử dụng được chấp nhận.
Tôi đồng ý sử dụng công nghệ của Trường Công lập Arlington một cách cẩn thận, tôn trọng và có trách nhiệm.
Tôi sẽ tuân theo các quy tắc của trường và Trường Công lập Arlington.

Bước 10 hình ảnh

11. Tôi sẽ theo học Trường Công lập Arlington Sự cho phép của chính trị.
Tôi sẽ bảo vệ quyền riêng tư của tôi và quyền riêng tư của những người khác.
Tôi sẽ được an toàn trên internet.

Bước 11 hình ảnh

12. Nhập tên đầy đủ của bạn vào hộp chữ ký. 
Tên này phải khớp với tên trong góc trên bên phải. 

Bước 12 hình ảnh

13. Nhấn vào Có.

Bước 13 hình ảnh

14. Nhấn nút Home

Bước 14 hình ảnh

15. Vậy đó. Bạn đã hoàn tất.

Bước 15 hình ảnh