Báo cáo dựa trên tiêu chuẩn và chấm điểm

Như đã đề cập trong bài đăng tháng 2019 năm 2019 từ hiệu trưởng của chúng tôi, Barrett sẽ thực hiện báo cáo dựa trên Tiêu chuẩn trong năm học 2020-XNUMX. Tìm hiểu những điều cơ bản tại đây.

Tại sao lại chấm điểm và báo cáo dựa trên tiêu chuẩn?