Đêm Di sản Tây Ban Nha

Flipgrid Đêm Di sản Tây Ban Nha

Tham gia với chúng tôi cho một Liên hoan phim Di sản Tây Ban Nha ảo!

¡Acompáñanos en un festival de cine de herencia hispana ảo!

Chúng tôi cần sự trợ giúp của bạn bằng cách gửi video trên Flipgrid / Necesitamos su ayuda enviando video en Flipgrid.

Để biết thêm thông tin về cách tạo video cho liên hoan phim ảo của chúng tôi, vui lòng truy cập tại đây: Lễ kỷ niệm Barrett.

Para obtener más Información sobre cómo hacer un video para nuestro festival de cine virtual, por ủng hộ vaya aquí: Lễ kỷ niệm Barrett.