Thứ sáu ngày 29 tháng XNUMX - Ngày tóc điên cho học đường

Đồ họa ngày tóc điên Hình ảnh ngày tóc điên

Thứ sáu này là Ngày tóc điên, ngày 29 tháng XNUMX!

Tạo một kiểu tóc kỳ quặc! Sử dụng đồ chơi, màu, gel vuốt tóc và bất cứ thứ gì khác mà bạn muốn để tạo kiểu tóc kỳ dị và hoang dã!

Chúng tôi không thể chờ đợi để thấy tinh thần học đường của bạn! Chia sẻ với giáo viên của bạn trên Seesaw, Canvas, Google Classroom, Twitter, email hoặc văn bản! Sử dụng các thẻ bắt đầu bằng # #kwbpride và #schoolspirit!

¡Crea un estilo de cabello bản gốc! Utililiza juguetes, spray de colores, gelatina para el cabello o cualquier otra cosa que se te ocurra para crear un peinado loco y divertido!

¡No podemos esperar a ver tu espíritu escolar! ¡Comparte con tus profesores en Seesaw, Canvas, Google Classroom, Twitter, Correo electrónico o texto! ¡Usa thua hashtag #kwbpride y #schoolspirit!