Tonique Mason

Tên tôi là Tonique Mason. Tôi là trợ giảng cho MIPA lớp 2-5. Tôi tham gia nhóm barrett vào năm 2013. Tôi là Nhân viên Hỗ trợ của Năm tại Barrett trong năm học 2017-2018. Tôi thích hỗ trợ trẻ em khi chúng khám phá trải nghiệm mới và phát triển về mặt học tập.