Stewart, Bryna

bryna.stewart@apsva.us

Giáo viên lớp XNUMX

Chào! Tôi là giáo viên thay thế Barrett từ năm 2018. Trước đây, tôi đã dạy PreK trong năm năm ở cả Quận Arlington và Quận Fairfax. Tôi theo học Đại học George Mason để lấy chứng chỉ giảng dạy và Thạc sĩ về Giáo dục Mầm non, tập trung vào Chương trình giảng dạy và Sự đa dạng. Tôi rất vui mừng cho vị trí mới của mình tại Barrett giảng dạy lớp một năm nay! Trong thời gian rảnh rỗi, tôi thích đi thăm các thắng cảnh của Washington DC và đi dạo quanh Arlington với gia đình!

hình chụp

Khóa học

  • Chủ nhiệm - Lớp 1
  • Ngữ Văn - Lớp 1
  • Khoa học - Lớp 1
  • Toán - Lớp 1
  • Đọc - Lớp 1
  • Nghiên cứu xã hội - Lớp 1