Stefanie Fleenor

Stefanie Fleenor

Stefanie Fleenor là giáo viên lớp 5 tại Barrett. Cô đã dạy lớp 4 và lớp 5 ở Charlotte, NC, Washington DC, và các Trường Công lập Arlington khác. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Nhân chủng học tại Đại học Tennessee và lấy bằng Thạc sĩ tại Đại học Pennsylvania. Khi cô ấy không dạy học, cô ấy thưởng thức nhạc sống, ăn uống và chơi với những chú chó và mèo của mình.

Khóa học

  • Toán - Lớp 5
  • Chủ nhiệm - Lớp 5
  • Ngữ Văn - Lớp 5
  • Nghiên cứu xã hội - Lớp 5
  • Khoa học - Lớp 5
  • Đọc - Lớp 5