Nora Parra

Nora Parra

 

 

 

 

 

 

 

Tên tôi là Nora T Parra và tôi là Trợ lý hướng dẫn cho PreK. Tôi đã làm việc tại KW Barrett Elementary khoảng 20 năm! Tôi sinh ra ở Lima Peru. Tôi dành thời gian và đi du lịch với Con trai của mình, thích nấu ăn, đi dạo với con chó của tôi và nghe nhạc.