Nancy Costello

Nancy Costello

Xin chào, tôi là Nancy Costello. Tôi đã làm việc tại Barrett trong thư viện từ năm 2008. Trước khi làm việc tại Barrett, tôi đã làm việc trong thư viện trường trung học cơ sở. Tôi có ba đứa con, Mary, Gil và Emily. Chồng tôi, Carl và tôi sống ở Nhà thờ Falls với con chó của chúng tôi, Ruby và con mèo béo của chúng tôi, Puddin. Tôi thích đọc và tôi thích trò chơi ghép hình.