Michael Kennedy

me

Đây là năm thứ 9 của tôi giảng dạy tại Trường Tiểu Học Barrett và tôi rất vui được gặp gỡ tất cả các học sinh và nhân viên mới. Tôi theo học đại học tại Đại học Indiana University of Pennsylvania, nơi tôi nhận bằng Cử nhân về Khoa học Thể dục và bằng Thạc sĩ về Sức khỏe và Giáo dục Thể chất. Tôi cũng thích cổ vũ cho các đội Thể thao Pittsburgh của mình!

@@ KWBPE

KWBPE

KWBPE

@KWBPE
RT @APSKEYPE: Cả gia đình Key sẽ nhớ cô ấy. ❤️ 🐞
Xuất bản ngày 04 tháng 20, 10 16:XNUMX sáng
                    
Theo

Khóa học

 • Giáo dục thể chất - Lớp 2
 • Giáo dục thể chất - Lớp 3
 • Giáo dục thể chất - Mẫu giáo
 • Giáo dục thể chất - Lớp 5
 • Giáo dục thể chất - Pre-Kinde
 • Giáo dục thể chất - Lớp 1
 • Giáo dục thể chất - Lớp 4