Maria Enriquez

Maria Enriquez

Tên tôi là Maria Enriquez. Tôi đến từ La Paz, Bolivia và đã sống ở New York và Virginia. Tôi đã làm việc với trẻ em hơn 20 năm và đã tham gia các chương trình đào tạo để trở thành Trợ lý hướng dẫn được chứng nhận. Tôi bắt đầu làm việc tại Trường Tiểu học Barrett vào năm 2006 với các giáo viên Mẫu giáo, Cô Rente và Cô Torres.

Tôi có ba con và bốn cháu. Tôi thích làm việc với trẻ em và rất vui khi được trở thành thành viên của Trường Tiểu học Barrett.