Maria da trắng

23E55277-7F60-42C6-BDE3-681F9EEDC4D0

Xin chào! Tên tôi là Maria Blanco. Tôi sinh ra ở El Salvador và học luật sư ở đó. Tôi đến Hoa Kỳ vào năm 2006 và chuyển đến Arlington. Tôi bắt đầu làm tình nguyện viên tại Barrett khi con gái tôi học mẫu giáo 2009. Sau đó, tôi bắt đầu làm trợ lý cho chương trình MIPA vào năm 2015. Năm 2016, tôi được chuyển sang làm trợ lý mẫu giáo và tôi đã ở đây từ đó. Khi rảnh rỗi, tôi thích đọc sách và nghe nhạc. Cuốn sách yêu thích của tôi có tên là “Los Cuatro Acuerdos ” của Tiến sĩ Miguel Ruiz. Tôi thích làm việc với trẻ em và tôi thích làm việc ở đây ở Barrett!