Maldonado, Emily

EMaldonado Pic

Emily Maldonado đã giảng dạy tại Trường Tiểu học Barrett từ năm 2013 với tư cách là một giáo viên tiếng Tây Ban Nha và bây giờ là một EL (Người học tiếng Anh) giáo viên cho năm học 2022-2023. Cô ấy sẽ hỗ trợ các em học tiếng Anh ở lớp 1 cũng như lớp của Cô Torres ở Mẫu giáo. Cô lấy bằng cử nhân và thạc sĩ tại Đại học George Mason. Vào thời gian rảnh rỗi, cô ấy thích đi du lịch, đi xem hòa nhạc và làm vườn.