Maldonado, Emily

Emily PR

Emily Maldonado đã giảng dạy tại Barrett từ năm 2013 với tư cách là giáo viên tiếng Tây Ban Nha (FLES) và hiện đang chuyển sang làm giáo viên EL (Người học tiếng Anh) cho năm học 2020-2021. Cô ấy sẽ hỗ trợ những người học tiếng Anh ở Mẫu giáo và lớp 1. Cô lấy bằng cử nhân và bằng thạc sĩ tại Đại học George Mason. Khi rảnh rỗi, cô thích đi du lịch (và thăm gia đình ở El Salvador và Chile), đi xem hòa nhạc và làm vườn.

http://www.twitter.com/kwb_Maldonado