Machicado, Hy Lạp

20200826_103757

Xin chào! Tôi là Grecia Machicado. Cái này là năm thứ hai của tôi đang giảng dạy tại Barrett và tôi rất vui mừng được tiếp tục là một phần của một cộng đồng tuyệt vời như vậy. Tôi lớn lên ở Arlington, VA và đến tất cả các trường APS khi lớn lên. Tôi đã nhận bằng cử nhân của trường đại học Marymount về giáo dục tiểu học và hiện đang hoàn thành bằng thạc sĩ về giáo dục đặc biệt. Gia đình tôi đến từ Bolivia và văn hóa và phong tục Bolivia là một phần quan trọng trong con người của tôi. Tôi thích các hoạt động ngoài trời, đọc sách bí ẩn, xem phim và dành thời gian cho gia đình. Tôi đang mong chờ một năm tuyệt vời với các học sinh của tôi!

Trang web canvas của lớp học

Khóa học

  • Chủ nhiệm - Lớp 2
  • Đọc - Lớp 2
  • Khoa học - Lớp 2
  • Toán - Lớp 2
  • Ngữ Văn - Lớp 2
  • Nghiên cứu xã hội - Lớp 2