Karli Boothe

01EA1429-A696-4F91-AD29-66F7BE29F189
Karli Boothe bắt đầu giảng dạy từ năm 2007, bắt đầu sự nghiệp dạy ESOL cho người lớn trước khi chuyển sang học K-12 vào năm 2010. Cô bắt đầu học tại Barrett vào năm 2018 và trước đó đã dạy ở cấp tiểu học và trung học cơ sở. Cô đã nhận bằng Cử nhân của Đại học John Brown, chuyên ngành Nghiên cứu đa văn hóa với bằng TESOL. Cô tiếp tục con đường học vấn của mình tại Đại học George Mason, hoàn thành chương trình Thạc sĩ Giáo dục về Chương trình giảng dạy và Hướng dẫn vào năm 2014. Khi không đi dạy, Ms.Boothe thích đi dạo dài trên lối đi của cửa hàng tiết kiệm.