John Stewart

 

Tên tôi là John Stewart và tôi bắt đầu giảng dạy tại Barrett vào năm 2008 với tư cách là Trợ lý Giáo dục Đặc biệt. Năm sau, tôi hoàn thành bằng Cử nhân và Thạc sĩ về Giáo dục Đặc biệt của George Mason và bắt đầu làm giáo viên Giáo dục Đặc biệt. Trong nhiều kiếp trước khi có Barrett, tôi đã làm việc như một người mua sách, một giám đốc bán lẻ, một người bán hàng trực quan, một vú em và một nhà thầu xây dựng. Trong cuộc sống hiện tại, tôi thích giúp trẻ em tăng cường sự tự tin và hiểu biết để trở thành những công dân có trách nhiệm.

Chưa có tiêu đề