Jill Kester

Tôi rất vui khi được cộng tác với các đồng nghiệp tuyệt vời của mình trong nhóm lớp 2 để hỗ trợ học sinh phát triển ngôn ngữ học thuật và nội dung! Trước khi gia nhập Barrett vào năm 2019, tôi đã làm việc với tư cách là cố vấn phát triển nghề nghiệp giáo viên (cả trực tiếp và trực tuyến) và thực hiện nghiên cứu, viết tiêu chuẩn, phát triển chương trình giảng dạy và tất cả những thứ liên quan đến Học tiếng Anh. Trước đây, tôi đã giảng dạy ở Alexandria (ACPS) trong 12 năm, chủ yếu với học sinh K-5, và dành ba năm kết hợp ở Trung Quốc và Việt Nam để giảng dạy và đào tạo giáo viên theo học bổng Anh ngữ. Tôi lấy bằng Thạc sĩ về nghệ thuật giảng dạy tại Trường Đào tạo Quốc tế (SIT). Tôi cũng có bằng Cử nhân Quan hệ Quốc tế và bằng tiếng Pháp. Tôi đặc biệt quan tâm đến nghệ thuật đồng giảng dạy và hợp tác, nghiên cứu hành động và phát triển ngôn ngữ học thuật trong các lĩnh vực nội dung. Tôi rất vui khi được ở Arlington và là một phần của cộng đồng Barrett, nơi vừa hỗ trợ vừa tôn vinh cộng đồng đa dạng của NCT và gia đình của họ.

JKester_headshot