Jessica Elliott

Jessica ElliottHello!

Tôi là Jess Elliott, và tôi thực sự thích trở thành một giáo viên. Tôi bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của mình ở Bang Washington vào năm 2017 tại trường học nơi tôi có thể nhìn thấy Núi Rainier từ sân chơi của mình (đó là ngọn núi THỰC SỰ lớn gần Seattle.) Tôi đã kiếm được bằng Cử nhân về Nghiên cứu Môi trường tại Đại học Washington, và bằng Thạc sĩ của tôi Nghệ thuật Giáo dục từ Đại học Pacific Lutheran ở Tacoma, WA. Khi không dạy tôi, tôi thường chơi trò chơi điện tử với ông Elliott và con trai tôi Emerson, chơi ngoài trời trên núi hoặc học một công thức mới trong nhà bếp. Tôi mong muốn được học tập và phát triển cùng với lớp XNUMX của chúng ta trong năm nay!

Bà Elliott

Khóa học

  • Toán - Lớp 4
  • Nghiên cứu xã hội - Lớp 4
  • Ngữ Văn - Lớp 4
  • Chủ nhiệm - Lớp 4
  • Đọc - Lớp 4
  • Khoa học - Lớp 4