Heidi Kulick

20170210_095311 (2) Tên tôi là Heidi Kulick và tôi bắt đầu dạy lớp mini-MIPA tại Trường Tiểu học Barrett vào năm 2017. Tôi tốt nghiệp Đại học Bắc Colorado năm 2011 với bằng Cử nhân về Giáo dục Mầm non. Vào năm 2013, tôi đã nhận được chứng nhận về Giáo dục Đặc biệt dành cho Trẻ nhỏ và tôi đã lấy được bằng Thạc sĩ về Phân tích Hành vi Ứng dụng vào năm 2019. Tôi đến từ Colorado (Go Broncos!) Và tôi chuyển đến Virginia vào năm 2017. Tôi bắt đầu giảng dạy vào năm 2011 tại Colorado Springs, CO trong một lớp học giáo dục đặc biệt ở trường mầm non. Trong thời gian rảnh, tôi thích khám phá Virginia và DC. Tôi cũng thích đi bộ đường dài, ngồi bên hồ bơi và dành thời gian với chồng tôi và con chó của chúng tôi, Stanley.

Khóa học

  • Khoa học - Mầm non
  • Đọc - Mẫu giáo
  • Ngữ Văn - Mầm non
  • Nghiên cứu xã hội - Mẫu giáo
  • Chủ nhiệm - Mầm non
  • Toán - Mầm non