Ginny Hutcheson

Ginny Hutcheson Ảnh

Tên tôi là Ginny Hutcheson. Tôi tốt nghiệp Đại học William và Mary năm 2011 với bằng Cử nhân giáo dục tiểu học và tâm lý học. Tôi cũng đã hoàn thành chứng chỉ tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác và MAEd của mình. trong chương trình giáo dục năng khiếu tại William and Mary vào năm 2012. Tôi đã làm việc tại APS từ năm 2012 và tại Barrett từ năm 2015. Tôi thích làm việc với nhiều sinh viên đến từ các nguồn gốc khác nhau.

@kwbhutcheson

kwbhutcheson

Cô Hutcheson

@kwbhutcheson
Yum, đất ăn được! Bạn có thể tìm thấy lớp nền, lớp đất dưới, lớp đất mặt, lớp bề mặt và chất phân hủy không? #KWBpride https://t.co/FNw27eo9kM
Xuất bản ngày 04 tháng 20, 12 54:XNUMX chiều
                    
Theo

Khóa học

 • Nghiên cứu xã hội - Lớp 3
 • Chủ nhiệm - Lớp 3
 • Ngữ Văn - Lớp 3
 • Đọc - Lớp 3
 • Toán - Lớp 3
 • Khoa học - Lớp 3