Erin Cassedy

Cassedy_Selfie

Tên tôi là Erin Cassedy, và tôi là giáo viên lớp 4 EL. Tôi đã nhận bằng Cử nhân của trường Cao đẳng Calvin và bằng Thạc sĩ về TESOL (Dạy tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác) từ Đại học Azusa Pacific. Trước khi chuyển đến Barrett, tôi dạy ở Alexandria, bang Wisconsin, Hong Kong và Trung Quốc quê hương tôi. Tôi cũng đã dành 2 mùa hè (2013 và 2015) làm tình nguyện viên với chương trình dạy tiếng Anh tại Mông Cổ. Tôi thích đi du lịch cùng chồng, nấu ăn và thăm gia đình ở Wisconsin nhiều nhất có thể.