Erin Cassedy

Cassedy_Selfie

Tên tôi là Erin Cassedy, và tôi là giáo viên dạy tiếng Anh lớp 4 và lớp 5. Tôi đã nhận bằng Cử nhân của Đại học Calvin và bằng Thạc sĩ của tôi về TESOL (Dạy tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác) từ Đại học Azusa Pacific. Trước khi chuyển đến Barrett 9 năm trước, tôi đã dạy ở Alexandria, bang Wisconsin, Hồng Kông và Trung Quốc quê hương tôi. Tôi cũng đã dành 2 mùa hè làm tình nguyện viên với chương trình dạy tiếng Anh ở Mông Cổ. Tôi thích đi du lịch, nấu ăn và thăm gia đình ở Wisconsin nhiều nhất có thể.