Eleni Alexopoulou

Eleni Alexopoulou

Cô Alexopoulou có bằng Cử nhân Giáo dục Tiểu học và bằng Thạc sĩ Giáo dục Đặc biệt. Cô ấy thích đi du lịch và gặp gỡ mọi người chủ yếu để tìm hiểu về các nền văn hóa khác và lịch sử thế giới. Là một người bản ngữ Hy Lạp và nói song ngữ, cô ấy có hiểu biết sâu sắc về việc học tiếng Anh. Cô A rất vinh dự được trở thành nhân viên của KW Barrett.

Khóa học

  • Toán - Lớp 3
  • Đọc - Lớp 3
  • Ngữ Văn - Lớp 3
  • Khoa học - Lớp 3
  • Nghiên cứu xã hội - Lớp 3
  • Chủ nhiệm - Lớp 3