Christina Torres

Christina TorresTôi là Christina Torres và tôi bắt đầu giảng dạy tại Barrett vào năm 2015. Tôi chuyển đến Arlington vào năm 2001, nơi tôi tốt nghiệp trường trung học Wakefield. Tôi đã hoàn thành cả chương trình đại học và sau đại học tại Đại học George Mason. Tôi rất háo hức để bắt đầu một năm học lớp 2 nữa!

Khóa học

  • Ngữ Văn - Lớp 2
  • Nghiên cứu xã hội - Lớp 2
  • Đọc - Lớp 2
  • Toán - Lớp 2
  • Chủ nhiệm - Lớp 2
  • Khoa học - Lớp 2