Brittany Utterback

Tên tôi là Brittany Utterback, và tôi đã giảng dạy từ năm 2014. Tôi bắt đầu hành trình giáo dục của mình ở Durango, Colorado theo học tại Đại học Fort Lewis. Sau khi tốt nghiệp, tôi dạy lớp 2014 tại Trường Tiểu học Randolph từ năm 2018-2018, sau đó chuyển sang Trường Tiểu học Barrett bắt đầu từ năm 2020. Tôi đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ về Lãnh đạo và Chính sách Giáo dục từ Virginia Tech vào năm 14,000. Tôi là người ủng hộ lớn cho cộng đồng lớp học và xây dựng nhóm . Tôi thích ở bên ngoài; đi bộ đường dài, câu cá và tôi mới bắt đầu khám phá đi xe đạp leo núi. Tôi thường trở lại Colorado vào mỗi mùa hè để thăm gia đình và đi bộ lên những ngọn núi cao XNUMXft. Tôi mong đợi một năm dạy và học tuyệt vời nữa!

Khóa học

  • Khoa học - Lớp 5
  • Đọc - Lớp 5
  • Chủ nhiệm - Lớp 5
  • Ngữ Văn - Lớp 5
  • Toán - Lớp 5
  • Nghiên cứu xã hội - Lớp 5