Bowser, Anna

Anna Bowser

Tên tôi là Anna Bowser và tôi dạy Mẫu giáo tại KW Barrett! Tôi bắt đầu làm việc tại Barrett vào năm 2019 với tư cách là người thay thế lâu dài và bắt đầu giảng dạy PreK vào năm 2020. Tôi đã lấy được cả bằng Cử nhân và Thạc sĩ về Giáo dục Mầm non của Đại học George Mason. Tôi sinh ra ở York, PA và đã sống ở Bắc Virginia được 6 năm. Khi tôi không ở trường, tôi thích đọc sách và dành thời gian cho bạn bè và gia đình bên ngoài. Tôi chúc bạn khỏe mạnh!

Khóa học Canvas của Ms. Bowser

Khóa học

  • Khoa học xã hội - Mẫu giáo
  • Toán - Mẫu giáo
  • Khoa học - Mẫu giáo
  • Đọc - Mẫu giáo
  • Chủ nhiệm - Nhà trẻ
  • Ngữ Văn - Mẫu giáo