Ashley Hà Lan

739C49BA-0E91-40A8-80F9-ED7786878620 Xin chào, tôi là Ashley Hollander!

Tôi bắt đầu làm việc tại Barrett vào năm 2019 và đã giảng dạy được mười năm.

Tôi dạy chương trình Khám phá Dự án và yêu thích việc giúp học sinh đam mê STEM.

Tôi đã nhận bằng Cử nhân i của Đại học Anderson vào năm 2012 và Bằng Thạc sĩ của Đại học Bang Arizona vào năm 2015.

Khi không dạy học, tôi thích ở ngoài trời và dành thời gian cho thú cưng của mình. Tôi thích bất cứ thứ gì đang hoạt động - thi đấu trong các môn cử tạ, cờ bóng đá và bóng đá!

Tôi đang mong chờ một năm tuyệt vời trong Project Discovery!

 

8058E088-C4A8-4C0B-98DE-701_105_c

Pascal- con tắc kè có mào yêu thích của Barrett