Chia sẻ là quan tâm

Bạn có biết rằng bạn có thể chia sẻ các bài đăng trên trang web của chúng tôi với những người khác không? Bạn có nghĩ rằng người khác muốn biết về thông điệp của Hiệu trưởng trong tháng này hoặc một sự kiện sắp tới không? Cuộn xuống cuối bài đăng để tìm chia sẻ của chúng tôi trên các liên kết truyền thông xã hội.

Bạn muốn xem nó hoạt động như thế nào? Xem video dưới đây (20 giây).