Tuần lễ nhân viên xã hội trường học

Wendy Cornejo

Chúng tôi rất vui khi có Wendy Cornejo là nhân viên xã hội của trường. Tuần này được dành để tưởng nhớ và tôn vinh các nhân viên xã hội của trường học vì tất cả những gì họ làm cho cộng đồng trường học của chúng ta. Khi bạn gặp cô ấy trong tuần này, hãy nhớ nói "Cảm ơn".

Bấm vào đây để biết thêm thông tin về chương trình Nhân viên Xã hội trong Trường Công lập Arlington.

https://www.apsva.us/student-services/school-social-workersvisiting-teachers/