Nhắc nhở - Không có trường cho học sinh Thứ Sáu, ngày 31 tháng Một

Ngày làm việc của giáo viên

 

Xin hãy nhớ và lên kế hoạch trước cho Thứ Sáu, ngày 31 tháng XNUMX. Đây là ngày làm việc của giáo viên để chuẩn bị các phiếu điểm dựa trên các tiêu chuẩn.

Không có trường học cho học sinh.

https://barrett.apsva.us/events/no-school-for-students-5/