Nhắc nhở - Phát hành sớm vào Thứ Tư

phát hành sớm kỹ thuật sốtương tự phát hành sớm

 

Thứ 12, ngày 2020 tháng 12 năm 51 là Thứ XNUMX phát hành sớm. Học sinh sẽ được phát hành lúc XNUMX:XNUMX.

El Miércoles, 12 de Febrero del 2020 será un día de salida temprana. Los estudiantes saldrán một las 12:51.